X
2018-12-07

Wyniki konsultacji społecznych

Wójt Gminy Ustronie Morskie podaje do publicznej wiadomości wyniki  konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie projektu uchwały w sprawie „Rocznego Programu współpracy Gminy Ustronie Morskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na  rok 2019”.

Wyniki konsultacji społecznych tutaj

Czytaj także: