X
2018-12-07

Konsultacje społeczne - ogłoszenie

Na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), Uchwały Nr V/44/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 12.05.2015 r. poz. 1824) przystępuje się do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz nagród dla trenerów za osiągnięte wyniki sportowe.

Zarządzenie nr 112/2018 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 07.12.2018 r.

Projekt uchwały 

Formularz uwag

 

Czytaj także: