X
2018-12-04

Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich

Zgodnie z ustawą koło gospodyń wiejskich to dobrowolna, niezależna od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządna społeczna organizacja mieszkańców wsi. Ma reprezentować interesy i działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów wiejskich.

Dokumenty na stronie internetowej ARiMR, link:  http://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy.html

 

Informacji udzielają Pełnomocnicy:  Katarzyna Borkowska i Eliza Szymańska    

                                                        Biuro Powiatu Kołobrzeskiego w Siemyślu

                                                         78-123 Siemyśl      

                                                         ul. Kołobrzeska 14

                                                         fax: 94 358 83 07;  tel: 94 354 85 72

Czytaj także: