X
2018-11-30

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji publicznej

W  dniu 04 grudnia  2018 r. (wtorek) o godz. 08.30  w sali konferencyjnej przy Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim ul. Rolna 2 odbędzie się  posiedzenie komisji publicznej  Rady Gminy w Ustroniu Morskim.

Tematyka:

 1. Wybór Wiceprzewodniczącego komisji.
 2. Dyskusja nad planem pracy komisji publicznej na 2019 rok.
 3. Zaopiniowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie USTRONIE MORSKIE na lata 2019 – 2021.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 5.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Ustronie morskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2019”
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej (Wiatrowa).
 8. Wydanie opinii w sprawie nadania nazw ulicom położonym na dz. 547/42, 547/23 obręb Ustronie Morskie, działka 243, 298/1, 244, 512/5 obręb Sianożęty, działka 224 obręb Ustronie Morskie.
 9. Wnioski o przyznanie nagrody Rady Gminy
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Publicznej
Mirosław Dziewiałtowicz

 

Czytaj także: