X
2018-11-30

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji komunalnej

W  dniu 04 grudnia  2018 r. (wtorek) o godz. 12.30  w sali konferencyjnej przy Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim ul. Rolna 2 odbędzie się  posiedzenie komisji komunalnej  Rady Gminy w Ustroniu Morskim.

Tematyka:

  1. Wybór Wiceprzewodniczącego
  2. Informacja kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej dot. punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy
  3. Zaopiniowanie programu zwalczania Barszczy Kaukaskich na terenie gminy Ustronie Morskie
  4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dot. realizacji zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Ustronie Morskie
  5. Dyskusja nad planem pracy komisji Komunalnej na 2019 r.
  6. Wolne wnioski

 

 

Przewodniczący Komisji Komunalnej
Andrzej Staszak

Czytaj także: