X
2018-11-30

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji budżetu

W  dniu 03 grudnia  2018 r. (poniedziałek) o godz. 08.00  w sali konferencyjnej przy Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim ul. Rolna 2 odbędzie się  posiedzenie komisji budżetu Rady Gminy w Ustroniu Morskim.

Tematyka:

Wybór Wiceprzewodniczącego komisji.

Przyjęcie rocznego planu pracy komisji.

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2019r.

Ustalenie wysokości podatku od środków transportowych.

Wnioski z referatu Gospodarki Nieruchomościami:

Sprawa nr 1 – umorzenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości położonych w Sianożętach;

Sprawa nr 2 – wniosek w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty planistycznej;

Sprawa nar 3 – wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy;

Sprawa nr 4 – wniosek o nabycie w drodze komunalizacji prawa własności do działki gruntu nr 242/1 o powierzchni 0, 0196 ha, obręb ewidencyjny Ustronie Morskie.

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie Morskie;

Wniosek Centrum zaopatrzenia lodziarni T. Gotszlik Jarocin w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym od dnia 15.04.19r. na okres 3 lat gruntu stanowiącego własność gminy Ustronie Morskie położonego przy zejściu na plażę, róg ulicy Ku Morzu działka 145/14 obręb Sianożęty;

Wniosek w sprawie umorzenia w całości lub częściowego umorzenia i rozłożenia pozostałej spłaty kwoty na raty należności pieniężnych przypadających gminie z tytułu „opłaty adiacenckiej”.

Wniosek w sprawie umorzenia w całości lub częściowego umorzenia i rozłożenia pozostałej spłaty kwoty na raty należności pieniężnych przypadających gminie z tytułu „opłaty planistycznej”

 

Przewodniczący Komisji Budżetu
                    Denis Tomala

Czytaj także: