X
2018-11-27

Konsultacje społeczne rocznego programu współpracy na 2019 rok

Wójt Gminy Ustronie Morskie  Bernadeta Borkowska zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie „Rocznego Programu współpracy Gminy Ustronie Morskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Program ten określa cele, zasady i formy współpracy gminy Ustronie Morskie z organizacjami pozarządowymi oraz obszary zadań publicznych, które będą realizowane przy współudziale stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego na terenie gminy Ustronie Morskie.

Uwagi do projektu programu można składać w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na formularzu konsultacji w terminie do 04 grudnia 2018 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy, 78-111 Ustronie Morskie ul. Rolna 2, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: turystyka@ustronie-morskie.pl .

 

Do pobrania:

Zarządzenie nr  107/2018 z dnia 26.11.2018 r. Wójta Gminy Ustronie Morskie tutaj

Projekt programu współpracy na rok 2019 tutaj

Formularz konsultacji tutaj

 

 

Czytaj także: