X
2018-11-27

Nabór do komisji konkursowej

Wójt Gminy Ustronie Morskie Bernadeta Borkowska zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej opiniujących oferty składane w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne realizowane w 2019 r. Termin zgłoszeń mija dnia 10 grudnia 2018 r.

Informacji szczegółowych udziela: Urszula Czachorowska tel. 94 35 14 189, e-mail: turystyka@ustronie-morskie.pl .

Zarządzenie nr 106/2018 z dnia 26.11.2018 r. tutaj

Formularz zgłoszenia tutaj

Czytaj także: