X
2018-11-21

Techniczne odbiory dróg w Ustroniu Morskim

W terminie zakończyły się prace inwestycyjne dotyczące przebudowy ulicy Bogusława XIV w Ustroniu Morskim (etap I) oraz drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Gwizd – Grąbnica. Wykonawcą obu inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” sp. z o.o. z Koszalina. Przypomnijmy, przebudowa ulicy Bogusława XIV polegała na wymianie nawierzchni bitumicznej na odcinku 136 mb na nową o szer. 6m.  W ramach prac wykonano regulację urządzeń kanałowych w ilości 4 szt. oraz zaworów wodociągowych i gazowych w ilości 3 szt. Po obu stronach ulicy zmodernizowano chodniki o szer. 1,5 m każdy. Koszt zadania to kwota 144.950,00 zł.
Druga inwestycja dotyczyła przebudowy drogi o łącznej długości ponad 1,2 km i szerokości 4,20 m położonej pomiędzy Ustroniem Morskim a miejscowością Gwizd. W ramach prac wymieniono  nawierzchnię jezdni z szutrowej na asfaltową, poprawie uległy także zjazdy do pobliskich pól. Dodatkowo teren został odwodniony, a wzdłuż  drogi powstały utwardzone pobocza ziemne o szer. 0,50 – 0,75 m, oraz 4 mijanki mające na celu zapewnienie przejazdu pojazdom rolniczym czy samochodom ciężarowym. W ramach robót wykończeniowych zasadzono  krzewy miododajne. Całkowity koszy inwestycji to kwota 1.591.214,10 zł, z czego 651.569,68 zł stanowi dotację z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 • Gwizd - Grąbnica
  Gwizd - Grąbnica
 • Gwizd - Grąbnica
  Gwizd - Grąbnica
 • Gwizd - Grąbnica
  Gwizd - Grąbnica
 • Gwizd - Grąbnica
  Gwizd - Grąbnica
 • Gwizd - Grąbnica
  Gwizd - Grąbnica
 • Ul. Bogusława XIV
  Ul. Bogusława XIV
 • Ul. Bogusława XIV
  Ul. Bogusława XIV

Czytaj także: