X
2018-11-13

Małe inwestycje też cieszą. Grant sołecki dla Sianożęt wykorzystany.

10 tysięcy złotych, tyle wynosił grant sołecki dla miejscowości Sianożęty przyznany w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2018”. Pomoc finansową otrzymano w formie dotacji celowej, którą przeznaczono na realizację projektu pn. „Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej miejscowości Sianożęty poprzez montaż małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej”. W ramach zadania zakupiono stojaki na 12 rowerów, 4 ławeczki, oraz kosze do selektywnej zbiórki odpadów, które zamontowaono przy ul. Kwiatowej w Sianożętach. Uzupełnieniem inwestycji będzie wykonanie nowego boiska sportowego, z bramkami i piłkochwytami oraz zakup urządzeń do siłowni plenerowej. Środki finansowe na ten cel wykorzystane zostaną z funduszu sołeckiego mieszkańców miejscowości Sianożęty.

Czytaj także: