X
2018-10-31

Nabór wniosków z PO Rybactwo i Morze

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” ogłasza IV/2018 nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie http://morzeiparseta.pl/ogloszenia-i-plakaty/ w zakładce „nabory wniosków”. 
Wnioski należy składać w biurze stowarzyszenia w dniach 13 listopada 2018 r. – 27 listopada 2018 r. w godzinach 08:00-15:00. 
Treść ogłoszenia –http://morzeiparseta.pl/wp-content/uploads/2018/10/ogłoszenie-IV-nabór.docx

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami naboru oraz do składanie wniosków.

Czytaj także: