X
2018-10-19

Nowe nasadzenia i ogrodzenie na cmentarzu w Rusowie

Prace pielęgnacyjne, nowe nasadzenia krzewów i kwoatów oraz estetyczne ogrodzenie zakończyły II etap inwestycji  związanej z budową miejsc postojowych oraz alejek przy cmentarzu komunalnym w Rusowie.  Przypomnijmy, w ramach tego etapu, wiosną 2018 r. wykonano alejkę z kostki brukowo – betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, wraz z obrzeżami.  Całkowity koszt II etapu  to kwota: 68.000,00 zł.

 

Czytaj także: