X
2018-10-16

Przekazanie sprzętu jednostkom OSP

16 października, w remizie strażackiej OSP w Ustroniu Morskim odbyło się uroczyste przekazanie gminnym jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej sprzętu ratownictwa, zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości.   Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I Priorytetu IIIB – Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. Polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

W uroczystym przekazaniu sprzętu udział wzięli: Jerzy Kołakowski – wójt gminy Ustronie Morskie, Andrzej Basarab - przewodniczący Rady Gminy w Ustroniu Morskim, Stefan Jagiełowicz prezes OSP w Ustroniu Morskim, Jerzy Berk - z OSP Kukinia, druhowie z OSP Rusowo: Dawid Pluta i Rafał Jędrzejewski oraz przedstawiciele OSP Ustronie Morskie: Krzysztof Tabaczyński i Kamil Gasiński.

Zestawy do ratownictwa medycznego otrzymali druhowie jednostki OSP z Kukini, z Rusowa oraz z Ustronia Morskiego. W skład sprzętu weszły  m.in. torby OSP R1, szyny Kramera, przenośne zestawy na oparzenia WATER-JEL, deski ortopedyczne. Dodatkowo na wyposażenie OSP w Ustroniu Morskim przekazano zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego (agregat prądotwórczy, tuba ręczna nagłaśniająca, maszt oświetleniowy, zestaw klocków i klinów do stabilizacji, rozpieracz kolumnowy z końcówkami). Całkowity koszt zakupionego sprzętu to kwota 46.719,09 zł.

Czytaj także: