X
2018-10-12

Ostatnia w tej kadencji sesja Rady Gminy Ustronie Morskie

12 października, w hotelu SKAL miała miejsce ostatnia w tej kadencji sesja Rady Gminy Ustronie Morskie. W porządku obrad znalazło się 10 punktów , w tym 6 projektów uchwał. Dwie z przyjętych uchwał dotyczyły zmian w budżecie, pozostałe odnosiły się do:

- ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z wyodrębnieniem poszczególnych rodzajów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży,

- ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Ustronie Morskie.

Radni przyjęli również uchwałę w sprawie zmiany  „Rocznego Programu współpracy Gminy Ustronie Morskie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2018”, oraz oddania w dzierżawę nieruchomości pod tablice reklamowe.

Istotnym punktem piątkowych obrad było podsumowanie współpracy na rzecz samorządu. Kończąc ostatnią przed wyborami sesję Jerzy Kołakowski, wójt gminy Ustronie Morskie wraz z  przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Basarabem podziękowali radnym za czteroletnią współpracę, wręczając symboliczne upominki. Podziękowania otrzymali także kierownicy i dyrektorzy jednostek, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim. Specjalne słowa uznania i gratulacje za 20 letnią służbę na rzecz lokalnej społeczności otrzymał też Andrzej Basarab, który funkcję radnego pełni nieprzerwanie od 1998 r.

Pełna fotorelacja z wydarzenia już wkrótce na naszych stronach internetowych.

Czytaj także: