X
2018-10-12

I etap przebudowy ul. Bogusława XIV w Ustroniu Morskim

12 października, wójt Jerzy Kołakowski podpisał umowę na przebudowę ul. Bogusława XIV w Ustroniu Morskim (etap I). Remont drogi polegać będzie na wymianie nawierzchni bitumicznej na odcinku 136 mb na nową o szer. 6m.  Przewidziano regulację urządzeń kanałowych w ilości 4 szt. oraz zaworów wodociągowych i gazowych w ilości 3 szt. Po obu stronach znajdować się będą chodniki o szer. 1,5 m każdy. W ramach prac budowlanych zostaną uzupełnione również elementy odwodnienia. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” sp. z o.o. z Koszalina. Koszt zadania to kwota 144.950,00 zł. Szacunkowy termin realizacji  inwestycji ustalono do dnia 30 listopada 2018 r.

Czytaj także: