X
2018-10-11

Ruszyły kolejne prace budowlane

Rozpoczęły się kolejne prace budowlane w gminie Ustronie Morskie. Tym razem dotyczą one drogi dojazdowej do gruntów rolnych obrębu Ustronie Morskie oraz Gwizd. To już czwarty etap tej inwestycji, który podobnie jak poprzednie realizowany jest przy pomocy środków województwa zachodniopomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji. W tym roku przebudowany zostanie kluczowy dla lokalnej społeczności odcinek drogi o łącznej długości ponad 1,2 km i szerokości 4,20 m położony pomiędzy Ustroniem Morskim a miejscowością Gwizd. W ramach prac m.in. wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni z szutrowej na asfaltową, poprawie ulegną zjazdy do pobliskich pól. Dodatkowo teren zostanie odwodniony, wzdłuż  drogi powstaną utwardzone pobocza ziemne o szer. 0,50 – 0,75 m, oraz 4 mijanki mające na celu zapewnienie przejazdu pojazdom rolniczym czy samochodom ciężarowym. W ramach robót wykończeniowych zasadzone zostaną krzewy miododajne. Całkowity koszy inwestycji to kwota 1.591.214,10 zł, z czego 376.221,15 zł stanowić będzie dotację z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” sp. z o.o. z Koszalina. Termin realizacji mija 21 listopada 2018 r. Postęp prac bacznie obserwuje wójt Jerzy Kołakowski, który w dniu wczorajszym odwiedził również świetlicę wiejską w Gwiździe. Tutaj, już na dniach rozpocznie się kapitalny remont obiektu. Przypomnijmy, złożony wniosek gminy Ustronie Morskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczący modernizacji pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Gwiździe został bardzo wysoko oceniony i znalazł się na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania. Całkowity koszt zadania to kwota około 165 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 100 tys. zł. W ramach projektu wykonane zostaną prace budowlane polegające m.in. na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg, posadzek. Położone zostaną nowe tynki wewnętrzne, obudowa i ocieplenie poddasza, nowe instalacje: sanitarna, kanalizacyjna i wodociągowa. Zmodernizowana świetlica, jeszcze w tym roku stanie się atrakcyjnym miejscem spotkań dla lokalnej społeczności. 

Czytaj także: