X
2018-10-08

Umowa na kolejny etap drogi Gwizd – Grąbnica podpisana

02 października wójt Jerzy Kołakowski podpisał umowę na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Ustronie Morskie oraz Gwizd. Inwestycja gminy Ustronie Morskie jest IV etapem przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Gwizd – Grąbnica – Ustronie Morskie. Poprzednie etapy, jak również ten realizowane były przy pomocy środków województwa pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji. W tym roku przebudowany zostanie kluczowy dla lokalnej społeczności odcinek drogi o łącznej długości ponad 1,2 km i szerokości 4,20 m położony pomiędzy Ustroniem Morskim a miejscowością Gwizd. W ramach prac m.in. wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni z szutrowej na asfaltową, poprawie ulegną zjazdy do pobliskich pól. Dodatkowo teren zostanie odwodniony, wzdłuż  drogi powstaną utwardzone pobocza ziemne o szer. 0,50 – 0,75 m, oraz 4 mijanki mające na celu zapewnienie przejazdu pojazdom rolniczym czy samochodom ciężarowym. W ramach robót wykończeniowych zasadzone zostaną krzewy miododajne. Całkowity koszy inwestycji to kwota 1.591.214,10 zł, z czego 376.221,15 zł stanowić będzie dotację z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” sp. z o.o. z Koszalina. Szacunkowy termin realizacji – 21 listopada 2018 r.

Czytaj także: