X
2018-10-05

Plany przestrzenne i studium zgodne z prawem

W środę, 03 października Wojewoda Zachodniopomorski opublikował w dzienniku urzędowym uchwały dotyczące strategicznych planów zagospodarowania przestrzennego Ustronia Morskiego tj.

-  uchwałę  Nr XLV/368/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ustronie Morskie-B1”- wchodzi w życie  po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, data publikacji: 03.10.2018 poz. 4404;

- uchwałę  nr XLV/369/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ustronie Południe –etap I” wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, data publikacji: 03.10.2018 poz. 4405.

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/#/actbymonths

Wyżej ww. uchwały podjęte zostały, na ostatniej sesji Rady Gminy Ustronie Morskie w dniu 06 września, po blisko sześciu latach prac i konsultacji społecznych. To dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców, którym zależy na uporządkowaniu sytuacji planistycznej i rozwoju gminy Ustronie Morskie. W październiku planowane jest także zwołanie posiedzenia  Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, na którym przedstawione zostaną kolejne sprawy z zakresu prowadzonych postępowań planistycznych. W najbliższym czasie  gmina Ustronie Morskie zamierza przystąpić lub zakończyć opracowania: 

-  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie dla części obrębu ewidencyjnego Bagicz

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ustronie ul. Kołobrzeska” zjazd z drogi krajowej,

-miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Dojście do morza –Rolna, Jantarowa”.

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla „zatorza” po drugiej stronie                                 ul. Kołobrzeskiej i Koszalińska

-miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Ustronie Południe – kontynuacja pozostałe tereny.

Dodajmy, że w dniu 6 września 2018 r. radni przegłosowali także uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustronie Morskie. Niniejsza uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i jest zgodna z prawem.

 

Czytaj także: