X
2018-10-04

XLVI Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 października 2018 roku (piątek) o godz. 12.30 odbędzie XLVI Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie. Miejscem obrad będzie Hotel Skal przy ul. Bolesława Chrobrego 80 w Ustroniu Morskim.

Proponowany porządek obrad:  

 1. Sprawy organizacyjne:
 1. otwarcie,
 2. stwierdzenie quorum,
 1. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 06.09.2018r.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – forma pisemna.
 3. Przedstawienie projektów uchwał:

 

Druk nr 1 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 2 - w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z wyodrębnieniem poszczególnych rodzajów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Ustronie Morskie – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 3 – w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Ustronie Morskie – dyskusja, podjecie uchwały;

Druk nr 4w sprawie zmiany załącznika do uchwały dotyczącej
„Rocznego Programu współpracy Gminy Ustronie Morskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2018” – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 5w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości – dyskusja, podjęcie uchwały;

 1. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym – forma pisemna.
 2.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych
  w okresie międzysesyjnym – forma pisemna.
 3.  Interpelacje i zapytania radnych.
 4.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 5.  Wolne wnioski.
 6.  Zamknięcie sesji roboczej.

 

Czytaj także: