X
2018-10-03

Nagroda Rady Gminy Ustronie Morskie

W związku z Uchwałą NR XLVI/317/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Gminy Ustronie Morskie
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej, społecznej oraz sportowej Przewodniczący Rady Gminy Ustronie Morskie informuje, iż do dnia
30 października 2018 roku można składać wnioski o przyznanie ww. nagrody.
Nagrodę stanowi dyplom oraz nagroda pieniężna.
Z wnioskami o przyznanie nagrody mogą wystąpić:

a) instytucje działające w sferze kultury,

b) stowarzyszenia,

c) organizacje pozarządowe,

d) pełnoletni mieszkańcy Gminy Ustronie Morskie w liczbie, co najmniej 10 osób,

e) Wójt Gminy Ustronie Morskie,

f) Radni Gminy w liczbie, co najmniej 3 osób.

Formularze wniosków dostępne są w biurze Rady Gminy Ustronie Morskie nr pok. 2 oraz do pobrania tutaj

Czytaj także: