X
2018-09-25

Mieszkańcy podzielili fundusz sołecki na 2019 r.

W gminie Ustronie Morskie zakończył się cykl zebrań wiejskich, , na których mieszkańcy zadecydowali, no co przeznaczyć przyznane im pieniądze w ramach „budżetu obywatelskiego”. Do podziału na 2019 r. między 6 sołectw gminy Ustronie Morskie była kwota: 293.674,91 zł. Poniżej zestawienie przedsięwzięć, do realizacji w przyszłym roku, w podziale na poszczególne sołectwa w gminie Ustronie Morskie:

Ustronie Morskie środki do dyspozycji:  88.563,00 zł:

- organizację konkursu wielkanocnego,

- organizację imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dni Ustronia Morskiego, Dzień Seniora, Dożynki),

- II etap doposażenia ustrońskiej szkoły w stojaki na rowery,

- zakup zestawu naprawczego do rowerów,

- ławki parkowe wraz ze śmietnikami,

- doposażenie zespołu „Złote rybki” w instrumenty muzyczne i stroje ludowe,

- zakup nowej podłogi tanecznej,

- doposażenie jednostki OSP w zestaw meblowy do altany oraz naczynia i sprzęt nagłaśniający,

- organizację imprez Zarządu Gminnego Ligi Obrony Kraju,

- organizację imprez Zarządu Koła nr 20 Związku Żołnierzy WP w Ustroniu Morskim.

Kukinia środki do dyspozycji:  36.665,08 zł

- wykonanie podłogi w remizie strażackiej,

- oczyszczenie stawu ppoż.,

- organizację imprez okolicznościowych,

- doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt agd, naczynia i pochłaniacz do kuchni.

Gwizd środki do dyspozycji:  26.214,65 zł

- doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD, naczynia, sprzęt multimedialny,

- zakup stojaka na rowery,

- wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Gwiździe,

- zakup namiotu z wyposażeniem w ławo stoły,

- zakup koszy ulicznych,

- organizacja imprez okolicznościowych.

Sianożęty środki do dyspozycji:  64.031,05 zł.

- organizacja pikniku rodzinnego w Sianożętach,

- organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sianożęt,

- modernizacja i doposażenie boiska sportowego w Sianożętach.

Rusowo środki do dyspozycji:  52.429,30 zł.

- umundurowanie młodzieżowej drużyny strażackiej OSP Rusowo,

- organizację festynu strażackiego z nagrodami w ramach obchodów Dnia Dziecka w Rusowie,

- utwardzenie terenu przy świetlicy MELMAK wraz z chodnikiem,

- organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców Rusowa,

- doposażenie świetlicy MELMAK w sprzęt komputerowy (laptop, komputer),

- doposażenie świetlicy wiejskiej w naczynia,

- zakup tablicy informacyjnej (ogłoszeniowej),

- renowację stołów biesiadnych przy świetlicy MELMAK w Rusowie,

- zakup namiotów promocyjnych (2 szt.).

Kukinka – kwota 25.771,83  zł

- utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kukince

- organizacji imprez okolicznościowych dla mieszkańców

- doposażenia świetlicy w sprzęt (zakup patelni gastronomicznej)

Czytaj także: