X
2018-09-25

Zebranie wiejskie w Kukince

25.771,83  zł mieli do rozdysponowania w 2019 roku, mieszkańcy sołectwa Kukinka w ramach funduszu sołeckiego. Największą  część przyszłorocznego „budżetu obywatelskiego” pochłonie utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kukince – kwota: 20.971,83 zł. Pozostałe zadania dotyczyć będą: organizacji imprez okolicznościowych dla mieszkańców – kwota: 2.000,00 zł, oraz doposażenia świetlicy w sprzęt (zakup patelni gastronomicznej) – 2.800,00 zł. Podczas zebrania, sołtys Krzysztof Szydłowski podsumował wykorzystanie tegorocznego funduszu sołeckiego   i zaproponował przeznaczenie oszczędności, pozostałych po realizacji zadań w kwocie: 10.973,56 zł , na następujące cele: doposażenie świetlicy wiejskiej w meble i okap kuchenny (zabudowa kuchni) - 10.200,00 zł;  organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Kukinka -  773,56 zł. Propozycje sołtysa zostały zaakceptowane i większością głosów przyjęte do realizacji jeszcze w tym roku.

Zebranie wiejskie było też okazją do podziękowań sołtysowi, radzie sołeckiej, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich „Przebiśnieg” w Kukince, oraz wszystkim mieszańcom sołectwa za pomoc przy organizacji gminnych dożynek. Okolicznościowe listy gratulacyjne przekazał wójt Jerzy Kołakowski.

 

Czytaj także: