X
2018-09-24

Ustronie Morskie podzieliło swój fundusz sołecki

W czwartek, 20 września w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Ustronie Morskie. Zebranie poprowadził sołtys Julian Rosiński, który na początku przedstawił propozycję zmiany zakresu przedsięwzięć do realizacji jeszcze w tym roku. I tak w związku z powstałymi oszczędnościami zebrani mieszkańcy postanowili przeznaczyć swój fundusz sołecki w 2018 r. na:

- doposażenie w instrumenty muzyczne zespołu „Złote rybki” w kwocie: 7.266,60 zł;

- organizację konkursu bożonarodzeniowego w kwocie: 3.000,00 zł;

- organizację imprez okolicznościowych na mieszkańców sołectwa Ustronie Morskie w kwocie: 10.197,64 zł .

Następnie, mieszkańcy zgłaszali swoje pomysły i potrzeby związane z przeznaczeniem środków z funduszu sołeckiego na rok 2019. Ostatecznie, kwota w wysokości 88.563,00 zł podzielona została na następujące zadania: organizację konkursu wielkanocnego, organizację imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dni Ustronia Morskiego, Dzień Seniora, Dożynki), II etap doposażenia ustrońskiej szkoły w stojaki na rowery, zakup zestawu naprawczego do rowerów, ławki parkowe wraz ze śmietnikami, doposażenie zespołu „Złote rybki” w instrumenty muzyczne i stroje ludowe, zakup nowej podłogi tanecznej, doposażenie jednostki OSP w zestaw meblowy do altany oraz naczynia i sprzęt nagłaśniający, organizację imprez Zarządu Gminnego Ligi Obrony Kraju, oraz Zarządu Koła nr 20 Związku Żołnierzy WP w Ustroniu Morskim.

Propozycje zagospodarowania funduszu zostały przyjęte przez zebranych jednogłośnie.

Czytaj także: