X
2018-09-24

Aktualizacja - ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Ustronie Morskie informuje o zamiarze udzielenia dotacji celowej dla Fundacji „Pływamy i Ratujemy” z siedzibą przy ul. Polnej 18, 78 – 111 Ustronie Morskie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, w Sądzie Rejonowym w Koszalinie pod numerem KRS: 0000694820 na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze pn. Wspieranie, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, o tytule: Nauka i doskonalenie umiejętności pływackich i ratowniczych. Zadanie publiczne planowane jest do realizacji w terminie 01.10.2018 – 27.12.2018 r., z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert (podstawa prawna art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450).

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 01 października 2018 r. w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim, ul. Rolna 2, 78 – 111 Ustronie Morskie, tel. 94 35 14 189, email: turystyka@ustronie-morskie.pl .

OGŁOSZENIE i  OFERTA 

tutaj http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=109694

Środki finansowe zabezpieczone zostały w uchwale budżetowej nr XLIV/355/2018 z dnia 08.06.2018 r. (Dział 851 rozdz. 85154 par. 2360, zadanie 002 upowszechnianie k-f i sportu). Treść uchwały poniżej.

http://bip.ustronie-morskie.pl/uploads/media/Nr_355_-_zmiany_w_budzecie_04.pdf

 

Czytaj także: