X
2018-09-21

Kukinia podzieliła fundusz sołecki

W dniu 19 września br. odbyło się zebranie wiejskie w Kukini, poświęcone przede wszystkim zaplanowaniu funduszu sołeckiego na 2019 r. W zebraniu, któremu przewodniczyła sołtys Justyna Pryłowska, uczestniczył wójt Jerzy Kołakowski oraz 20  mieszkańców wsi. Przysługujące sołectwu środki finansowe w wysokości 36.665,08 przeznaczono na: wykonanie podłogi w remizie strażackiej, oczyszczenie stawu ppoż., organizację imprez okolicznościowych, doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt agd, naczynia i pochłaniacz do kuchni. Mieszkańcy podjęli również uchwałę o zmianie zakresu przedsięwzięć w ramach tegorocznego funduszu sołeckiego. Oszczędności, które pozostały z zakupów namiotów i ławostołów, przeznaczone zostaną na oświetlenie świąteczne miejscowości oraz organizację imprez.

Czytaj także: