X
2018-09-20

Równać Szanse - szkolenie dla wnioskodawców

W dniu 20 września br. w sali narad urzędu gminy odbyło się szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców konkursu grantowego „Równać szanse”, realizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, w ramach Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem prowadzonego od 2001 roku programu jest wspieranie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tysięcy mieszkańców), poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych, takich jak praca w zespole, zdolność pozyskiwania wsparcia dla realizacji wytyczonych celów, czy umiejętność planowania swoich działań.

Maksymalny koszt dotacji to kwota: 8.500,00 zł. Termin składania wniosków upływa 25 października 2018 r. o godz. 12.00.

Informacji o programie udziela Referat Promocji i Rozwoju oraz Stowarzyszenie Światowid www.stowarzyszenieswiatowid.pl .

Czytaj także: