X
2018-09-17

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Ustronie Morskie informuje o zamiarze udzielenia dotacji celowej dla Fundacji „Pływamy i Ratujemy” z siedzibą przy ul. Polnej 18, 78 – 111 Ustronie Morskie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, w Sądzie Rejonowym w Koszalinie pod numerem KRS: 0000694820 na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze pn. Wspieranie, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, o tytule: Nauka i doskonalenie umiejętności pływackich i ratowniczych. Zadanie publiczne planowane jest do realizacji w terminie 01.10.2018 – 27.12.2018 r., z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert (podstawa prawna art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450).

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 24 września 2018 r. w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim ul. Rolna 2, 78 – 111 Ustronie Morskie, tel. 94 35 14 189, email: turystyka@ustronie-morskie.pl .

OGŁOSZENIE

OFERTA

 

 

Czytaj także: