X
2018-09-17

Mieszkańcy Sianożęt zdecydowali o funduszu sołeckim

Na piątkowym zebraniu wiejskim, w dniu 14 września mieszkańcy sołectwa Sianożęty zdecydowali o przeznaczeniu pieniędzy z funduszu sołeckiego w 2019 r. W głosowaniu jednogłośnie ustalono, że w przyszłym roku środki sołeckie, będące do dyspozycji mieszkańców Sianożęt przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- organizacja pikniku rodzinnego w Sianożętach – kwota: 20.000,00 zł

- organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sianożęt – kwota: 4.000,00 zł

- modernizacja i doposażenie boiska sportowego w Sianożętach – kwota: 40.031,05 zł

Razem: 64.031,05 zł.

Tematem obrad było też uchwalenie wniosku o zmianę zakresu przedsięwzięć w 2018 r., w związku z zaistniałymi oszczędnościami. I tak kwotę w wysokości: 5.000,00 zł, pozostałą po organizacji pikniku rodzinnego w Sianożętach mieszkańcy zdecydowali się wydać na:

- doposażenie boiska sportowego w Sianożętach oraz zabawę choinkową dla dzieci z sołectwa.

W związku z tym, że na zebraniu wiejskim obecnych było tylko 18 mieszkańców uprawnionych do głosowania, a zgodnie ze statutem zmiana przeznaczenia funduszy sołectwa pochodzących ze składek mieszkańców, z darowizn, innych źródeł, powinna być uchwalona przez 1/10 mieszkańców, zebranie wiejskie ustaliło kolejny termin spotkania w tej sprawie, na dzień 12 października 2018 r. na godz. 18.00. Dla przypomnienia informujemy, że przez ponad 15 lat na dwóch subkontach gminy Ustronie Morskie, mieszkańcy jak i ludzie dobrej woli dokonywali dobrowolne wpłaty na cele dotyczące:

- budowy świetlicy wiejskiej oraz budowy obiektów sportowych. W ramach tych wpłat uzbierano kwotę w wysokości: 13.509,94 zł, którą teraz planuje się przeznaczyć na budowę boiska sportowego w Sianożętach, w tym budowę siłowni zewnętrznej.  Dla zainteresowanych tematem publikujemy projekt uchwały, który dostępny jest tutaj.

 

Kolejne spotkanie wiejskie w sprawach funduszu sołeckiego, tym razem dla mieszkańców sołectwa GWIZD, odbędzie się jutro 18 września (wtorek) o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Gwiździe. Serdecznie zapraszamy.

Czytaj także: