X
2018-08-30

Gwizd. Rusza remont świetlicy wiejskiej.

Jeszcze w tym roku budynek świetlicy wiejskiej w Gwiździe przejdzie kapitalny remont. - Złożony wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczący modernizacji pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Gwiździe został pozytywnie oceniony – mówi wójt Jerzy Kołakowski.  - Świetlica wiejska znalazła się na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania. Całkowity koszt zadania to kwota około 165 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 100 tys. zł – dodaje wójt.  W ramach projektu wykonane zostaną prace budowlane w obiekcie, w tym m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, nowe podłogi, posadzki i tynki wewnętrzne, obudowa i ocieplenie poddasza, nowe instalacje: sanitarna, kanalizacyjna i wodociągowa. Zmodernizowana świetlica stanie się atrakcyjnym miejscem spotkań dla lokalnej społeczności. Realizowane w niej będą zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, spotkania okolicznościowe, warsztaty kulinarne,  oraz inne formy aktywności integrujące mieszkańców wsi Gwizd. Już wkrótce ruszą procedury przetargowe, gdzie wyłoniony zostanie wykonawca robót. Inwestycja ta stanowić będzie doskonałe uzupełnienie zmian jakie czekają Gwizd jeszcze w tym roku. A o jakie zmiany chodzi ? O tym pisaliśmy wcześniej tutaj.
Do Państwa wiadomości przedstawiamy również pismo, które otrzymaliśmy kilka dni temu od Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”, dotyczące otrzymanego wsparcia.

Informacja tutaj 

Czytaj także: