X
2018-08-30

Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej Ustroniu Morskim

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim informuje, że wnioski oraz wymaganą dokumentację dotyczącą dożywiania dzieci w szkole od września 2018r. należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Ustroniu Morskim do dnia 11.09.2018r.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty  771,00 zł a od dnia 01.10.2018r. 793,50 zł.

Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju pracowników socjalnych
tel. 94 35 14 177.

Czytaj także: