X
2018-08-13

Serdeczne podziękowania i wyrazy uznania.

     W związku ze sprawnym zakończeniem akcji usuwania niewybuchów z dna morza w miejscowości Podczele, koło Kołobrzegu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w jej organizację na terenie gminy Ustronie Morskie.

     Dziękuję za współpracę, przychylność oraz okazane zrozumienie mieszkańcom gminy Ustronie Morskie, turystom, przedsiębiorcom, w tym w szczególności: Romanowi Marciniakowi z firmy transportowej SOMAR z Sianożęt.

      Wyrazy uznania składam wszystkim jednostkom ratunkowym: strażakom OSP Ustronie Morskie, kierownikowi obsługi plaży – Piotrowi Foltynowi, oraz ratownikom zatrudnionym na kąpieliskach strzeżonych gminy Ustronie Morskie. Słowa wdzięczności kieruję także do policjantów i  jednostek organizacyjnych: Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim.  Szczególne podziękowania należą się również sołtysowi Sianożęt – Krzysztofowi Matuszewskiemu, urzędnikom gminy oraz pracownikom Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, z Panem Bolesławem Graczykiem na czele.

         To dzięki m.in. Wam ta akcja zakończyła się sprawnie, szczęśliwie i skutecznie.

Z wyrazami szacunku
Jerzy Kołakowski
Wójt Gminy Ustronie Morskie

 

Czytaj także: