X
2018-07-23

10 tys. dla Sianożęt. Umowa dotacji podpisana.

Granty sołeckie to pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych. Decyzją Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 maja 2018 r. (Uchwała nr XXXII/511/18) wsparcie takie zostało udzielone gminie Ustronie Morskie, a dokładnie sołectwu Sianożęty na projekt pod nazwą: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej miejscowości Sianożęty poprzez montaż małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Umowę na grant w wysokości 10 tys. zł podpisali dziś, w sali narad Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim: Anna Mieczkowska – członek zarządu województwa zachodniopomorskiego, oraz Jerzy Kołakowski – wójt gminy.  Gospodarzowi gminy, przy podpisywaniu umowy towarzyszli także :  Andrzej Basarab – przewodniczący rady oraz Krzysztof Matuszewski – sołtys wsi Sianożęty. „Projekt ma na celu doposażenie sołectwa Sianożęty, w stojaki na rowery, ławeczki oraz kosze na śmieci. Inwestycja ta to z jednej strony, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, a z drugiej poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi" – mówi Jerzy Kołakowski, wójt gminy. "Realizacja niniejszej inwestycji będzie idealnym dopełnieniem planowanego do realizacji w 2018 r. przedsięwzięcia, w ramach funduszu sołeckiego dedykowanego mieszkańcom miejscowości Sianożęty, a dotyczącego wykonania boiska rekreacyjno - sportowego przy ul. Kwiatowej w Sianożętach"– dodaje wójt.

Czytaj także: