2018-06-21

Powstanie kolejny plac zabaw w Ustroniu Morskim

Stowarzyszenie Rybackiej Grupy Działania „Morze i Parsęta” podało oficjalne wyniki III naboru WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI W RAMACH PRIORYTETU 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE”. Wniosek złożony przez gminę Ustronie Morskie został wysoko oceniony i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej, uzyskując 85 % dofinansowania. Ranking tutaj. Przedmiotem inwestycji jest utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim.  Jest to przedsięwzięcie, mające na celu stworzenie ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego, plenerowego i bezpłatnego miejsca aktywności skierowanego do różnych grup wiekowych, w tym utworzenia przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej” – mówi wójt Jerzy Kołakowski. „Obszar na którym zlokalizowana zostanie inwestycja podzielony zostanie na trzy strefy: z siłownią plenerową, strefą relaksu dla seniorów wraz z zagospodarowaniem zieleni, oraz placem zabaw dla dzieci. Teren zostanie skomunikowany wewnętrznym ciągiem pieszym o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, umożliwiającym dogodny dostęp do poszczególnych urządzeń ( w tym osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach) oraz ewentualnym przeznaczeniem na tor nauki na rolkach i rowerkach dla dzieci młodszych. Istniejąca zieleń zostanie poddana gruntownej rekultywacji , a zagospodarowanie terenu zostanie ponadto wyposażone w podstawowe urządzenia komunalne jak ławki, śmietniki i tablice regulaminowe” – dodaje wójt. Całkowity koszt inwestycji to kwota netto: 100.000,00 zł, z czego 85.000,00 zł pochodzić będzie z Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Przypomnijmy, to już trzeci w tym roku  wniosek gminy Ustronie Morskie wysoko oceniony przez Stowarzyszenie Rybackiej Grupy Działania „Morze i Parsęta” na zadania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Dwa wcześniejsze są w trakcie realizacji i dotyczą:

- organizacji imprezy promocyjnej „Festiwal ryby” w Ustroniu Morskim;

- budowy placu zabaw w Sianożętach.

Więcej można przeczytać tutaj

Czytaj także: