X
2018-05-21

Zasady odbioru trawy i liści

Urząd Gminy przypomina, że odbiór odpadów zielonych (tj. trawa, liście, drobne gałązki) ze wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy Ustronie Morskie zgłoszonych do gminnego systemu gospodarki odpadami odbywa się w okresie od marca do listopada, co tydzień, w każdy piątek. Odbiór odpadów następuje każdorazowo po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy (telefonicznie na numer 94 35 14 181, pisemnie na adres e-mail: odpady@ustronie-morskie.pl lub osobiście w pok. nr 15). Zgłoszenia dokonywać należy od poniedziałku do godz. 14.00 dnia poprzedzającego odbiór tych odpadów (tj. do czwartku) każdego tygodnia. Przypominamy o ograniczeniu ilości wystawianych odpadów zielonych do 240l jednorazowo. Odpady należy umieścić w worku koloru czarnego ( zalecana pojemność worka 80l ), zawiązanym, przed posesją, w dniu odbioru.

Odbiór tych odpadów jest bezpłatny, ale wymaga zgłoszenia.

Dodatkowo wyjaśniamy, iż właściciele nieruchomości segregujący odpady posiadają pojemniki brązowe, w których również gromadzić można odpady zielone. Odbiór pojemnika brązowego odbywa się bez zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów obowiązującym na terenie Gminy Ustronie Morskie.

 

 

 

Harmonogram odbioru odpadów dostępny na stronie internetowej: www.eko.ustronie-morskie.pl, tablicach sołeckich i Urzędzie Gminy pok. nr 15.

Czytaj także: