X
2018-05-15

Sprostowanie nieprawdziwych informacji prasowych

W związku z artykułem redaktor Pani Jolanty Wiatr „Odrolnić bez wiedzy właściciela ?” opublikowanym w dniu 04 maja 2018 r. na łamach „Gazety Kołobrzeskiej” Nr 18(1200) – str. 9 informujemy, że w artykule tym znalazły się nieprawdziwe informacje. 

Zamieszczanie w artykułach prasowych danych niezgodnych z prawdą jest  naruszeniem obowiązków nałożonych na dziennikarza w art. 12 prawa prasowego , tj. obowiązku postępowania w sposób staranny i rzetelny przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych oraz obowiązku sprawdzania zgodności z prawdą pozyskanych wiadomości.

Biorąc powyższe po uwagę, oraz ważność przedmiotowego tematu dla mieszkańców gminy Ustronie Morskie, zwróciliśmy się do redaktora naczelnego „Gazety Kołobrzeskiej” z prośbą o opublikowanie sprostowania w najbliższym przygotowywanym do druku numerze.

Treść sprostowania tutaj

Treść artykułu  tutaj

Czytaj także: