X

GRODZISKO STAROSŁOWIAŃSKIE - MIELNO

GRODZISKO STAROSŁOWIAŃSKIE – do grodziska prowadzi ok. 100 m droga od ul. Kościelnej w Mielnie, prowadząca jednocześnie do leśnego zejścia na plażę. Teren grodziska to wyspa niewielkich rozmiarów wyniesiona 1 metr ponad otaczający teren, od którego odgrodzona jest fosą. Grodzisko istniało i funkcjonowało w okresie zwanym wczesnym średniowieczem (połowa XIII wieku). Najprawdopodobniej zbudowane zostało przez lokalne elity. Mogło być związane z obroną pasa nadmorskiego, a w razie zagrożenia mogło też służyć jako schronienie dla lokalnej ludności. W latach 40 - tych XX wieku grodzisko było połączone kładka z przyległym terenem, a w jego obrębie stała altana.

Malowniczego krajobrazu dopełnia wielogatunkowy i wielowarstwowy las mieszany, a w najbliższym sąsiedztwie grodziska – ponad stuletnie dęby i buki.

Nic więc dziwnego, że cały teren znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu „Koszalińskiego Pasa Nadmorskiego”, a Gmina Mielno podjęła starania związane z rewitalizacją zabytkowego grodziska.

Pomoc finansowa udzielona w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Odnowa i Rozwój Wsi, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, pozwoliła przywrócić miejscu dawną świetność. Do niedawna zaśmiecony teren na skraju mieleńskiego lasu – dziś atrakcja turystyczna na uczęszczanym szlaku pieszo rowerowym, która łączy w sobie walory krajobrazowe z edukacyjnymi.

W okresie wakacji letnich Towarzystwo Żywej Archeologii zaprasza na terenie przy grodzisku na pokazy rzemiosła i walk, opowieści o życiu Słowian przy dawnym jadle i napitku; w czasie roku szkolnego zachęcamy nauczycieli do  wykorzystania tego wspaniałego miejsce na ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu historii i przyrody