X
2018-05-10

Wyniki konsultacji społecznych

Wójt Gminy Ustronie Morskie podaje do publicznej wiadomości wyniki  konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie w sprawie projektu uchwały dotyczącej szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników oraz nagród dla  trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie.

 

Wyniki konsultacji społecznych tutaj

Czytaj także: