X
2018-05-02

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Ustronie Morskie informuje o zamiarze udzielenia dotacji celowej dla Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Zachodniopomorski, Koło PZN
w Kołobrzegu ul. Okopowa 15 A, 78-100 Kołobrzeg, NIP: 851-25-07-278, KRS: 0000029381 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze pn. Pomoc społeczna rodzinom oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej, celem wyrównania szans tych rodzin i osób zadanie pt: Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osóbz niepełnosprawnością wzrokową. Zadanie publiczne planowane jest do realizacjiw terminie 02.06.2018 – 30.06.2018 r., z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert (podstawa prawna art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450).


Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 10 maja 2018 r. w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim ul. Rolna 2, 78 – 111 Ustronie Morskie, tel. 94 35 14 189, email: turystyka@ustronie-morskie.pl .

OGŁOSZENIE 

OFERTA

 

Czytaj także: