X
2018-04-30

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Ustronie Morskie informuje o zamiarze udzielenia dotacji celowej dla Fundacji „Pływamy i Ratujemy” z siedzibą przy ul. Polnej 3, 78 – 111 Ustronie Morskie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, w Sądzie Rejonowym w Koszalinie pod numerem KRS: 0000694820 na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, o tytule: Doskonalenie umiejętności pływackich. Zadanie publiczne planowane jest do realizacji w terminie 15.05.2018 – 10.08.2018 r., z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert (podstawa prawna art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450).

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 07 maja 2018 r. w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim
ul. Rolna 2, 78 – 111 Ustronie Morskie, tel. 94 35 14 189, email: turystyka@ustronie-morskie.pl .

 

OGŁOSZENIE 

OFERTA

 

Czytaj także: