Menu
X
2018-04-26

Szkody wyrządzone przez zwierzynę

Szacowanie strat spowodowanych przez zwierzynę łowną

 

W dniu 1 kwietnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (t. j. z 2017r. poz. 1295 z późn. zm.) wprowadzająca zmiany w systemie szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych przez zwierzynę łowną (dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny). Zgodnie z interpretacją przepisów, którą ogłosiło niedawno Ministerstwo Środowiska rolnik, który poniósł szkody spowodowane przez zwierzęta leśne, składa do wójta lub burmistrza właściwej gminy ( na terenie której znajdują się grunty rolne np. pola, łąki) wniosek zawierający:
- imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer   
   telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

-wskazanie miejsca wystąpienia szkody (nr działki ewidencyjnej oraz obręb);
- wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.


Oględziny muszą zostać przeprowadzone w ciągu 7 dni od złożenia wniosku przez rolnika. Dlatego szczególnie ważne jest podanie telefonu kontaktowego. Termin oględzin będzie ustalany przez pracownika gminy w ciągu 3 dni od złożenia wniosku o przeprowadzenie szacowania strat. Oględzin i szacowania ostatecznego będzie dokonywała komisja, w skład której wejdzie przedstawiciel gminy (sołtys lub członek rady sołeckiej), przedstawiciel zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciel albo posiadacz gruntów rolnych.
Na stronie internetowej www.ustronie-morskie.pl, BIP w zakładce Karty usług do pobrania oraz w  pokoju nr 6 Urzędu Gminy  w  Ustroniu Morskim  jest już dostępny wzór wniosku o przeprowadzenie szacowania strat w uprawach spowodowanych przez zwierzynę łowną. Przypominam, że wnioski o szacowanie strat w uprawach spowodowanych przez zwierzynę łowną należy wysyłać listownie na adres urzędu, składać osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim, ul. Rolna 2,78-111 Ustronie Morskie lub za pomocą systemu EPUAP.

 

SZACOWANIE STRAT SPOWODOWANYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ ŁOWNĄ - w PDF

WNIOSEK

Czytaj także: