X
2018-04-19

XLIII Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godz. 8 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Rolnej 2 odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie.

Proponowany porządek obrad:  

 1. Sprawy organizacyjne:
 1. otwarcie,
 2. stwierdzenie quorum
 1. Przyjęcie protokołów:
 • nr XLI/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku
 • nr XLII/2018  z dnia 9 marca 2018 roku
 1. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja.
 2. Głos mieszkańców.
 3. Przedstawienie projektów uchwał:

Druk nr 1w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 2 – w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 3 – w sprawie podziału Gminy Ustronie Morskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 4 – w sprawie podziału Gminy Ustronie Morskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 5 – w sprawie wykazu kąpielisk n terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2018 - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 6 – w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 7 – w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 8 - w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 9w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 10 - w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 11 - w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/268/2017 z dnia 28.06.2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ustronie Morskie – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 12 – w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Ustronie Morskie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat – dyskusja, podjecie uchwały;

Druk nr 13 – w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na Parkingach niebędących drogami publicznymi na terenie Gminy Ustronie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat – dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 14w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę – dyskusja, podjęcie uchwały

Druk nr 15w sprawie zamiany nieruchomości – dyskusja, podjęcie uchwały

Druk nr 16w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej – dyskusja, podjęcie uchwały

Druk nr 17 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność i sposób działania Wójta Gminy Ustronie Morskie – dyskusja, podjęcie uchwały

Druk nr 18w sprawie rozpatrzenia skargi w sprawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze basenu krytego oraz kąpieliska otwartego w centrum sportowym Helios w Ustroniu Morskim w 2018 r.” – dyskusja, podjęcie uchwały

 1. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - dyskusja.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym – dyskusja.
 3. Interpelacje i zapytania radnych - dyskusja.
 4. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 5.  Przedstawienie przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ustroniu Morskim za rok 2017.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7.  Zamknięcie sesji.

 

Czytaj także: