X
2018-04-13

Ponad 370 tys. dofinansowania na drogę

Kolejny już wniosek złożony przez Gminę Ustronie Morskie na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych przeszedł pozytywnie ocenę formalną i znalazł się na wysokiej  - trzeciej pozycji listy rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania z kasy Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego.

Otrzymane wsparcie dotyczy przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 1,276 km , na działkach nr 558, 560/2, 556/25, 556/26, 556/18, 556/17, 556/15, 556/16, 556/7, 557/11, 557/12, 567, 566/1, 566/5 obręb Ustronie Morskie oraz na dz. nr 139/5, 27 obręb Gwizd. Przewidywany koszt realizacji zadania to kwota 1.527.425,36 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 24,63 % tj. 376.221,15 zł.

Zakres prac obejmuje m.in. utwardzenie jezdni o długości 1,276 km i szerokości 4,0 – 4,20 m mieszanką kruszywa naturalnego i położenie warstwy betonu asfaltowego. Dodatkowo, wzdłuż drogi powstaną utwardzone pobocza ziemne,  oraz 4 mijanki mające na celu zapewnienie przejazdu pojazdom rolniczym czy samochodom ciężarowym. W ramach robót wykończeniowych planuje się wykonanie nasadzeń krzewami miododajnymi w ilości 128 szt. Termin wykonania inwestycji szacuje się na koniec 2018 r.

Pełna lista rankingowa tutaj

Czytaj także: