Menu
X
2018-04-09

Odbiór odpadów zielonych

Urząd Gminy informuje, iż odbiór odpadów zielonych ze wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy zgłoszonych do gminnego systemu gospodarki odpadami odbywa się w okresie od marca do listopada, co tydzień, w każdy piątek.
Odbiór odpadów następuje każdorazowo po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy (telefonicznie na numer 94 35 14 181, pisemnie na adres e-mail:
odpady@ustronie-morskie.pl lub osobiście w pok. nr 15) do godz. 14.00 dnia poprzedzającego odbiór tych odpadów.
Przypominamy o ograniczeniu ilości wystawianych odpadów zielonych do 240l jednorazowo. Odpady należy umieścić  w worku koloru czarnego ( zalecana pojemność worka 80l ), związanym, przed posesją, w dniu odbioru. Odbiór tych odpadów jest bezpłatny.

Tu wrzucamy: - odpady komunalne stanowiące część roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także targowisk, drobne gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty, skoszoną trawę, trociny drzew, owoce i warzywa.

Nie wrzucamy: - kości zwierząt, mięsa i padliny zwierząt, ziemi, darniny, konarów drzew, oleju jadalnego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDFG, odchodów zwierząt, popiołu, innych odpadów komunalnych.

Czytaj także: