X
2018-04-09

Konsultacje

Zespół ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie zachodniopomorskim" rozpoczął konsultacjie opracowanego przez Zespół dokumentu pn. „Zarys strategii rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie zachodniopomorskim”.

Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące tworzonej strategii województwa zachodniopomorskiego można zgłaszać za pośrednictwem strony:

http://www.zodr.pl/zasis/konsultacje.html

Czytaj także: