X
2018-04-08

Trening syren alarmowych

Zgodnie z poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego na podstawie § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń  i powiadamiania o ich wystąpieniu (Dz. U.  z 2013, poz. 96) (pismo BZK-2.641.9.2018.RS) odbędzie się trening  uruchomienia syren alarmowych na okres jednej minuty  dniu 10 kwietnia  2018 r., o godzinie 8.41. Celem treningu jest  sprawdzenie funkcjonowania systemu wykrywania, alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach na terenie województwa.

Czytaj także: