Menu
X
2018-03-06

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie

Uprzejmie informujemy, iż na wniosek Wójta Gminy Ustronie Morskie zgodnie
z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w dniu 9 marca 2018 roku (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim odbędzie się sesja Rady Gminy Ustronie Morskie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie projektów uchwał

Druk nr 1 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018.

Druk nr 2 – w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2018-2024

  1. Zamknięcie sesji.

Czytaj także: