X
2018-03-01

WAŻNA INFORMACJA !!!

Szanowni Mieszkańcy, Przedsiębiorcy i Właściciele posesji

 

         Urząd Gminy informuje, że na chwilę obecną trwa końcowy etap procedury przetargowej na odbiór odpadów. Do Państwa nieruchomości systematycznie dowożone są worki na śmieci komunalne. Pracownicy jednostki GOSIR w pełni służą pomocą w zaistniałej sytuacji, tak aby Państwu ułatwić przebrnięcie przez ten trudny okres przejściowy. Jeszcze raz zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby skrócić chwilowe niedogodności i przejść do właściwej obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. 

Powyższe działania urzędu gminy były podyktowane jedynie troską o utrzymanie kosztów odbioru odpadów, w celu niepodwyższania Państwa opłat za tę usługę, co groziło nam w związku z narzuceniem przez ustawodawcę rozszerzonej selektywnej zbiórki odpadów. Ceny dyktowane przez przedsiębiorcę były nie do zaakceptowania, stąd powstałe trudności.

 

Jeszcze raz prosimy o cierpliwość i przepraszamy za zaistniałe trudności.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numer telefonu 94 35 14 181.

 

CHWILOWE UTRUDNIENIA W ODBIORZE ODPADÓW

W GMINIE USTRONIE MORSKIE

PRZEPRASZAMY

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów  z terenu Gminy Ustronie Morskie, informujemy, iż Zakład Zieleni Miejskiej Sp. z o.o. w Kołobrzegu odbiera pojemniki będące jego własnością. Wybrany w postępowaniu przedsiębiorca wyposażać będzie wszystkie nieruchomości w nowe pojemniki.

Jednocześnie w chwili obecnej dostarczane są worki zastępcze do gromadzenia odpadów.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość w okresie przejściowym (do kilkunastu dni), związanym z nowym postępowaniem.

Nowy podmiot, który złożył ofertę zaproponował stawki, dzięki którym nie będzie podwyżek opłaty dla mieszkańców Gminy.

W sprawie wszelkich wątpliwości i pytań prosimy o kontakt pod numer telefonu 94 35 14 181 lub  osobiście w Urzędzie Gminy,  ul. Rolna 2.

 

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA.

 

Informacja z otwarcia ofert:

 

Data otwarcia ofert

Termin wykonania zamówienia

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

 

Cena zaoferowana brutto

I przetarg

na 12 m-cy

28.12.2017r.

od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

1

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.

2 534 177,66 zł

brutto/ rok

211 181,47 zł

brutto/ miesiąc

II przetarg

na 34 m-ce

27.02.2018r.

od 01.03.2018r.   do 31.12.2020r.

1

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.

5 813 734,48 zł

brutto/ 34 m-c

170 992,19 zł   brutto/ miesiąc

2

Zakład Usługowo-Handlowy „JOD-KAR” Krzywopłoty

3 635 280,00 zł

brutto/ 34 m-c

106 920,00 zł

brutto/ miesiąc

Czytaj także: