X
2018-02-28

Zmiany w prezydium i komisjach Rady Gminy Ustronie Morskie

Podczas wczorajszej sesji Rady Gminy Ustronie Morskie zapadły decyzje personalne, związane z odwołaniem prezydium rady i powołaniem nowego przewodniczącego i jego zastępcy. W głosowaniu tajnym radni gminy wybrali nowego przewodniczącego. Został nim radny Andrzej Basarab, doświadczony samorządowiec, który zastąpił na tym stanowisku przewodniczącą Bernadetę Borkowską. Funkcję wiceprzewodniczącego powierzono radnemu Piotrowi Baryckiemu. Zasadniczym powodem dokonanej zmiany była „utrata zaufania większości radnych do poprzedniego prezydium rady, jak i brak współpracy z wszystkim radnymi gminy Ustronie Morskie”- czytamy w uzasadnieniu.

Zmienił się też skład i nazwy komisji stałych rady gminy. W trakcie zgłaszania kandydatur do komisji, wszyscy radni „Porozumienia Razem” odmówili współpracy i nie wyrazili zgody na kandydowanie w komisjach stałych Rady Gminy Ustronie Morskie, nie podając uzasadnienia swojej decyzji. Ostatecznie, skład nowych komisji przedstawia się następująco:

Komisja Budżetu:
Sylwia Kręglewska – Przewodnicząca Komisji
Andrzej Basarab
Stanisław Bęben
Marek Iwańczyk

Komisja Publiczna:
Zofia Majewska – Przewodnicząca Komisji
Marzena Molcan
Roman Żołnierczuk

Komisja Komunalna:
Stanisław Bęben – Przewodniczący Komisji
Piotr Barycki
Roman Żołnierczuk

Bez zmian pozostaje zespół radnych komisji rewizyjnej. Skład tej komisji stanowią:
Marzena Molcan – Przewodnicząca Komisji
Zofia Majewska
Sylwia Kręglewska
Marek Iwańczyk
Mirosław Dziewiałtowicz

Czytaj także: