X
2018-02-08

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej
z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert

            Wójt Gminy Ustronie Morskie informuje o zamiarze udzielenia dotacji celowej dla Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich rodzin i przyjaciół FENIKS ul. Warszawska 15, 78 – 100 Kołobrzeg, KRS 0000108407 na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze pn. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, o tytule: „Pomoc specjalistyczna dla osób zagrożonych patologiami społecznymi i wykluczeniem oraz ich rodzin”. Zadanie publiczne planowane jest do realizacji w terminie 01.03.2018 – 20.05.2018 r., z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert (podstawa prawna art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.). Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 15 lutego 2018 r.  w Sekretariacie Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim ul. Rolna 2, 78 – 111 Ustronie Morskie, tel. 94 35 15 535, lub u Jolanty Waligóra – inspektor Urzędu Gminy tel. 94 35 14 178, email: j.waligora@ustronie-morskie.pl .

Treść ogłoszenia

Treść oferty

 

 

Czytaj także: