Menu
X
2017-12-28

Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok uchwalony.

28 grudnia, odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy i zarazem jedna z najważniejszych, z racji przyjmowanego projektu budżetu gminy Ustronie Morskie na 2018 r. Za przyjęciem budżetu, przy 14 osobowym składzie głosowało ośmiu radnych (P. Barycki, A. Basarab, S. Bęben, M. Iwańczyk, S. Kręglewska, Z. Majewska, M. Molcan, R. Żołnierczuk). Sześciu z radnych wstrzymało się od głosu (B. Borkowska, M. Dziewiałtowicz, K. Grzywnowicz, T. Rymaszewski, D. Tomala, Z. Wajgert). Budżet gminy zakłada dochody na poziomie 37.874.002,00 zł, z czego ponad 29 mln stanowić będą dochody bieżące z podatku od osób fizycznych i prawnych. Po stronie wydatków bieżących budżet zamknie się kwotą 37.034.002,00 zł. W planie finansowym uwzględniono także nadwyżkę w kwocie: 840.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów. Jak podkreśla Jerzy Kołakowski , wójt gminy, uchwalony budżet jest pod wieloma względami rekordowy, chodzi zarówno o kwoty przeznaczone na inwestycje, ale i o pozyskane fundusze unijne. - Z pełną odpowiedzialnością oraz świadomością mogę powiedzieć, że jest to budżet proinwestycyjny i prorozwojowy. Planujemy wydać ponad 9,3 mln na zadania inwestycyjne – dodaje wójt.

W znacznej większości będą to środki pozyskane w ramach programów unijnych. Każde sołectwo może mieć więc pewność, że nie zostanie pominięte. Przebudowana zostanie ulica Ku Słońcu, nową drogę zyska Kukinka (środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Podobnie Gwizd, gdzie wykonany zostanie 4 etap przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dzięki funduszom RPO będzie możliwa przebudowa ścieżki rowerowej od ulicy Kościuszki do końca Wojska Polskiego. Mali mieszkańcy Sianożęt doczekają się placu zabaw. Te środki pozyskane zostaną z  Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”. Najmłodsi mieszkańcy Gwizdu natomiast będą się cieszyć przebudowaną świetlicą, która powstanie w ramach programu PROW. Turystów i mieszkańców z pewnością ucieszy przebudowa zjazdów technicznych oraz budowa chodnika przy ulicy Sztormowej. Przebudowany zostanie odcinek ulicy Kwiatowej i Liliowej w Sianożętach. Zmodernizowane zostaną także ulice Bogusława XIV, Łąkowa i część ulicy Górnej w Ustroniu Morskim. W Rusowie powstaną miejsca parkingowe i alejki spacerowe na cmentarzu. Ponad 150 tys. przeznaczone zostanie na oświetlenie uliczne i doświetlenie wiat przystankowych. Strażacy OSP w Kukini doczekają się remontu remizy. Dla poprawy bezpieczeństwa publicznego, ustrońscy strażacy dostaną drugi wóz strażacki, natomiast w trosce o środowisko powstanie punkt PSZOK do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Kołobrzeskiej w Ustroniu Morskim. W nowym roku w gminie będzie nadal funkcjonował fundusz sołecki. Na realizację własnych, sołeckich  inicjatyw obywatelskich zagwarantowano w budżecie kwotę w wysokości ponad 240 tys. zł.

Podczas sesji przyjęto również uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustronie Morskie na lata 2018 – 2024. Z pełną treścią uchwalonych dokumentów będzie się można zapoznać w wkrótce na stronach BIP Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.

Czytaj także: